#mttips

Ինչպե՞ս արգելել խոշորացման հոգնածությունը. Ձեր լավագույն խորհուրդները:

Վիրտուալ հանդիպումները ձեզ սպառո՞ւմ են: Մենք սոցիալական մեդիայի մեր ընկերներից և հետևորդներից խնդրեցինք խոշորագույն հոգնածության դեմ պայքարելու իրենց լավագույն խորհուրդները:

Ավելին Իմանալ

Նոր սեզոնի թարմ գաղափարներ. Ձեր լավագույն խորհուրդները:

«Աշխարհը ատում է փոփոխությունները, բայց դա միակ բանն է, որ առաջ է բերել»: Փոքր փոփոխությունները կարող են շատ առաջ տանել, այնպես որ մի սպասեք ձեր նոր գաղափարները փորձելու համար:

Ավելին Իմանալ

Սովորություններ. Լավ ու վատ 2020 թվականից. Ձեր լավագույն խորհուրդները:

Լավ ու վատ սովորությունները կարող են որոշել, թե ով ես դու: Մենք սոցիալական ցանցերում մեր ընկերներից և հետևորդներից խնդրեցինք պատմել մեզ սովորույթների մասին, որոնք նրանք ձեռք են բերել 2020 թվականին:

Ավելին Իմանալ

Ինքնության ճգնաժամ. Ինչպե՞ս լուծել WFH- ի պակաս զգացողությունը

Այն, թե ինչպես ենք մենք տեսնում մեզ, սերտորեն կապված է մեր արածի հետ: WFH- ն կարող է ինքնության ճգնաժամ առաջացնել: Մենք մեզ նույնքան պրոֆեսիոնալ WFH զգո՞ւմ ենք: Ինչպե՞ս ապահովենք, որ անենք:

Ավելին Իմանալ

Ինչպե՞ս պետք է կազմակերպությունները վերաբերվեն աշխատող ծնողներին: - Ասա քո կարծիքը

Ընտանիքի համար բարյացակամ լինելը օգնում է աշխատող ծնողներին, և դա լավ է բիզնեսի համար: Բայց արդյո՞ք դա արդար է բոլորի համար: Մենք մեր սոցիալական մեդիայի հետեւորդներից խնդրեցինք իրենց տեսակետները ...

Ավելին Իմանալ